Csodaalkalom

Kedves Testvérek, Érdeklődők!

Az elmúlt heti összejövetelünk, egy CSODAALKALOM volt, az Úr dicsőségére! Hála az Úrnak, most a férfiak voltak többségben! Egy idős bácsi (70 éves), korábban érkezett meghívásomra, mert megbeszéltük, hogy alkalmunk előtt tanulmányozzuk Isten Igéjét. Elolvastuk közösen a János evangéliumának 3. fejezetét, és ebből kiindulva beszélgettünk Jézus Krisztusról, az újjászületésről és Isten szeretetéről. Elérkezett a Házicsoport kezdésének ideje, köszöntöttük azt a Testvérünket, aki először jött el közénk. Rövid bemutatozása után elmondta, hogy azon töprengett, hogy eljöjjön-e vagy sem, amikor szólt hozzá az Úr: “Menj el, mert ők igaz gyermekeim!” Így együtt örültünk, elsősorban a mi Urunknak adtunk ezért dicsőséget! A CSODÁNAK még nem volt vége, mert a bácsi elmondta a megtérők imáját, teljes szívből átadva az Úrnak életét! Dicsőség az Úrnak! István Testvérünk elmondta neki, hogy most nagy öröm van a Mennyben: “Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.(Lk 15,10.) Mi is együtt örültünk az angyalokkal, és áldást kértünk az Úrtól az új életére. Átvettük az Igei üzenetet (emlékeztetőül: Jn 12,23-26.), majd imádsággal zártuk ezt a csodálatos alkalmunkat örvendezéssel! Milyen csodálatos a mi Istenünk, Aki ezt az összejövetelünket is meglátogatta! Egyedül Övé a sicsőség! Ámen

A következő Házicsoport helyszínéről érdeklődjetek a +36703687423 telefonszámon

Időpontja: 2010. május 27. 18-órakkor

Igei üzenet: Jn 3.

Áldott hetet kívánok Nektek, megtapasztalva a PÜNKÖSD eseményeit!

Testvéri szeretettel: Erzsébet