Harcos imádkozás

Kedves Testvérek és Érdeklődők!

A múlt héten csütörtökön – Dicsőség az Úrnak – többen voltunk az alkalmunkon, mint az elmúlt hetekben! Találkozásunkat is különleges helyszínen, a természetben tartottuk. Imádkozás után az Úr szólt hozzánk az 1Kor 3. Ige alapján, hogy bár vannak vezetőink, akik tanítanak bennünket, de az Úrral való személyes, bensőséges kapcsolat a legfontosabb és Ő adja a növekedést. A felhők megnövekedtek felettünk és elkezdett esni az eső, ezért egy aluljáróban kerestünk menedéket, és itt az Úr különleges találkozást készített a számunkra. Odajött hozzánk egy hajléktalan férfi (Ferenc), aki először adományt kért, majd csatlakozott hozzánk az imádságban. Mindannyian figyelmesen hallgattuk, és meg is lepődtünk, amikor megszólította az Atyát! Úgy imádkozott az Úrhoz, mint akinek már régóta van kapcsolata Vele, és különleges szeretetben járnak együtt nap, mint nap! Erővel és hatalommal imádkozott elcsukló hangon, arcán könnyek gördültek le, amikor az Úr bocsánatát kérte. Ezután nehéz volt Testvéreimmel együtt megszólalni, annyira megérintette a szívünket ennek a hajléktalannak az imádsága! Hálát adunk az Úrnak, hogy most is különleges módon látogatott meg bennünket! Szeretünk drága Istenünk, amiért Jézus Krisztusban lehajolsz hozzánk, és nincs olyan mély mocsár, amiből Te ne tudnál kihozni minket! Ámen. “Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” (Jn 8,36.)

A következő Házicsoport időpontja: 2010. június 3. 18-órakkor

Helyszíne, (találkozó): Újpest központ, 3-as Metro végállomása (aluljáró)

Témája: HARCOS IMÁDKOZÁS: Neh 4,14. “És körültekintvén, fölkeltem és így szóltam az előljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért!”

Az Úr áldását kívánom Rátok, és adjon bőséget az életetekre, családotokra, szolgálatotokra! Ámen

Testvéri szeretettel: Erzsébet (Gyógyulás Hangja Média Misszió házicsoport Pest )