Meghívó a házicsoportunk első alkalmára

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a ma este induló felekezetközi házicsoportunk alkakmára.
Helyszíne: érdeklődj telefonon +36703687423
Kezdés időpontja: 2010.04.22. 17:30
Témája: Ismerjük meg egymást-bemutatkozás. Bizonyságtétel az Úr munkájáról az életünkben, az Ő országában, és ami még elöttünk van.
Az Úr kezébe tesszük a mai összejövetelünket és  a további találkozásainkat imában. Az Úr elé visszük a Gyógyulás Hangja Missziót és vezetőnket Magyari Lászlót. Imádkozunk szolgálatáért, családjáért, munkájáért. Kérjük az Urat, hogy az Ő dicsőségére minden “harcos katonája” be tudjon állni abba a szolgálatba, amire Ő elhíva népét. Figyelünk ezen az alkalmunkon is a Szent Szellem mozgására!
Igei üzenet: Róm 8,19. és Mk 16,15-18.
“Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.”
Jézus mondja: “És monda nékik:Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak.
Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.”

Testvéri szeretettel várunk minden “harcost”!
Áldjon meg az Úr benneteket!
Pesti csoport vezetője: Nemes Istvánné, Erzsébet