Beszámoló Újpest 2010.03.20.

Magyari László evangélista a felvezetőjében szót ejtett arról, hogy végre legyen vége a leuraló emberi tulajdonságoknak az egyházban. Egyértelművé tette  a jelenlévők részére, hogy a Gyógyulás Hangja Misszió alkalmain, ne személyeket kövessenek, -tanítókat, -evangélistákat, hanem egyedül az Ur! -at.

Tibi bizonyságával folytatdott az alkalom, ami itt a portálon is olvasható ( Jézus meggyógyította az apukámat címen ) Ezt követően Magyari László tett bizonyságot az új testvéreknek, akik még nem voltak az alkalmakon.

” Istennek hatalmas tervei vannak számodra “

” Isten az Igén keresztül szeretné tudatni veled, hogy van kiút… Isten megakarja tölteni a gyülekezeti termet…  Ahol prédikáljuk az Evangéliumot ott megakar érinteni Jézus. Mindig ad egy csodát, hogy ha Te hiszel, ha ma akarod a csodát Isten megadja neked, megcselekszi veled.”

Isten ébredést akar Magyarországon. Isten kiakarja hozni az Egyházat nagy örömre, nem a szegénységben kell nekünk tengődni… Régi tanítással szakítani kell, miszerint Jézus a szegények királya. Ez nem igaz! Jézus születésekor ajándékokat kapott, aranyat, mirhát, olajat. Ezek akkoriban nagy értékűek voltak, tehát Jézus már születése pillanatától gazdag áldásban részesült. Isten már születése pillanatától gondoskodott róla, ne szűkölködjön a földi léte során. Nekünk, keresztényeknek ez az örökségünk, nem a szegénység…

” Ábrahám találkozott Melkhisédekkel és tizedet adott mindenből. ( 1 Móz. 14,19-20 ) mert fölismerte azt, hogy az első zsenge Jézus, aki szedi a tizedet. Isten megáldotta Ábrahámot. Amikor eljössz az alkalomra és adakozol Isten munkájára, akkor Isten megtud téged áldani. Mert ezért megakar áldani! ”

” Felkell ismerni, hogy az Isten embere mit mond, mert a mennyből kapott tűzben van és ezt a tüzet kapod meg Te is, hogy ott égjen a szívedben. ”

” Magyarországon az emberek megvannak kötözve a vallásosság szellemével. Isten eljött, hogy a vallásosságot felszámolja, hadat üzent neki, elsöpri, kifogják dobláni a bálványokat és megtérnek az élő Istennek… “

” Éljétek meg a hitet, menjetek ki, hirdessétek az Evangéliumot. Mostanában sajnos elkényelmesedtek a tanítványok, nincs hirdetve az Evangélium. Az alkalmakon leülnek, végighallgatják az Evangéliumot, majd két hét múlva újra találkozunk, közben áll a munka. Menni kell, vinni az Isten Igéjét, minnél több helyre. Ez Isten akarata. Ha a ygülekezetbe hoznál három embert, a terem megtelne… “